Regionalne razvojne agencije

Zagorska razvojna agencija ZARA d.o.o. 
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 049/373-161
fax: 049/301-290
zara@zara.hr


Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA d.o.o.
Sisačko-moslavačka županija
S. i A. Radića 8b, 44000 Sisak
tel: 044/544-204
fax: 044/544-206
simora@simora.hr


Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o.

Karlovačka županija
Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac
tel: 047/612-800
fax: 047/609-499
tajnistvo@ra-kazup.hr


Razvojna agencija SJEVER-DAN d.o.o.
Društvo za usluge privlačenja investicija, stvaranje radnih mjesta, izradu projekata za privlačenje sredstava EU i obrazovanje
Varaždinska županija
Zagrebačka 94, 42000 Varaždin
tel: 042/213-700
fax: 042/200-720
varazdin@dan.hr
miljenko.ernoic@dan.hr
nikolina.zigmund@dan.hr


Agencija za razvoj Varaždinske županije d.o.o. AZRA
Varaždinska županija

Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
tel: 042/422200
fax: 042/390571
info@azra.hr
mario.feric@azra.hr


PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja
Koprivničko-križevačka županija

Braće Radića 2/1, 48000 Koprivnica
tel: 048/621-978
fax: 048/621-957
info@pora.com.hr


Razvojna agencija Čazma d.o.o.
Bjelovarsko-bilogorska županija

Trg Čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma 
tel: 043/771-052
fax: 043/771-056
grad.cazma@bj.t-com.hr


Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko -bilogorske županije d.o.o.
Bjelovarsko-bilogorska županija

A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar
tel: 043/225-999
fax: 043/225998
info@rerabbz.hr


Regionalna razvojna agencija PORIN d.o.o.
Primorsko-goranska županija

Milutina Barača 19, 51000 Rijeka
tel: 051/634-330
fax: 051/634-340
rraporin@porin.hr


Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA
Ličko-senjska županija

Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
te: 053/588-255   
     098/445-401
fax: 053/588-288
lira@gs.t-com.hr


VIDRA - Agencija za razvoj Virovitičko-podravske županije
Virovitičko-podravska županija

T. Masaryka  6, 33000 Virovitica
tel: 033/722-043
fax: 033/722-060
info@ravidra.hr


Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o.
Požeško-slavonska županija

Županijska 7, 34000 Požega
tel: 034/290-241,
      034/290-215
fax: 034/290-243
senka.horvat@gmail.com


Razvojna agencija grada Slavonskog Broda d.o.o.
Brodsko-posavska županij
a
Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod
tel: 035/217090
fax: 035/217082
vjeran.milkovic@ra-sb.hr


Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o.
Zadarska županija

Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar
tel: 023/492-880
fax: 023/492-881
zadra@zadra.hr


Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. 
Osječko-baranjska županija

Stjepana Radića 4, 31000 Osijek
tel: 031/221-840
fax: 031/221-841
regija@obz.hr


Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije d.o.o.
Šibensko-kninska županija

Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik
tel: 022/217-113
fax: 022/217-114
rra@rra-sibenik.hr


Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o.
Vukovarsko-srijemska županija

Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci
tel: 032/339-993
fax: 032/339-997
ar-hrast@ar-hrast.hr


Razvojna agencija Vukovar d.o.o.
Vukovarsko-srijemska županija

Kudeljarska 10, 32010 Vukovar
tel: 032/441-004
fax: 032/441-014
vura@vura.hr


Splitska razvojna agencija d.o.o.
Splitsko-dalmatinska županija

Obala kneza Branimira 17, 21000 Split
tel: 021/310-278
fax: 021/310-114
info.razvojna@split.hr


Istarska razvojna agencija IDA d.o.o.
Istarska županija

Mletačka 12/IV, 52100 Pula
tel: 052/381900
fax: 052/381905
boris.sabatti@ida.hr


Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o.
Dubrovačko-neretvanska županija

Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
tel: 020/312-714
fax: 020/312-715
info@dunea.hr


Razvojna agencija grada Čakovca ČAKRA d.o.o.
Međimurska županija

Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec
tel: 040/311-230
fax: 040/311-230
marina@cakra.hr


Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.
Međimurska županija

Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec
tel: 040/395-142
fax: 040/395-142
redea@redea.hr


Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja
Grad Zagreb

Ul. grada Vukovara 72, 10000 Zagreb
tel: 01/6556-051
fax: 01/6556-053
info@zacorda.hr


Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o.
Grad Zagreb

Dragutina Golika 63, 10000 Zagreb
tel: 01/366-7101
fax: 01/366-7102
info@raza-tpz.hr


CTR d.o.o. - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije
Brodsko posavska županija

Trg pobjede bb, Zgrada Projekt Biro, p.p. 216 BB, 35000 Slavonski Brod
tel: 035/ 441 604
fax: 035/ 400 130
ctr@ctr.hr


Agencija za razvoj Splitsko dalmatinske županije RERA
Splitsko dalmatinska županija

Bihaćka 1, 21000 Split
tel: 021/ 599 990 
info@rera.hr


AZRA d.o.o. Agencija za razvoj Varaždinske županije
Varaždinska županija

Franjevački trg  7, 42000 Varaždin
tel: 042/ 213 700
fax: 042/ 200 720
info@azra.hr


Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o.
Dubrovačko-neretvanska županija

Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik
tel: 020/638-236
fax: 020/638-237
dura@dubrovnik.hr